ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه‌ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


جستجوی پسوند دامنه‌ها به تفکیک دسته‌بندی

دامنه
ثبت
انتقال
تمدید
.com
3,550,000 ريال
1 سال
3,750,000 ريال
1 سال
3,750,000 ريال
1 سال
.net
4,450,000 ريال
1 سال
4,650,000 ريال
1 سال
4,650,000 ريال
1 سال
.org
4,050,000 ريال
1 سال
4,250,000 ريال
1 سال
4,250,000 ريال
1 سال
.info
4,750,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
4,950,000 ريال
1 سال
.biz
5,050,000 ريال
1 سال
5,250,000 ريال
1 سال
5,250,000 ريال
1 سال
.top
4,850,000 ريال
1 سال
5,050,000 ريال
1 سال
5,050,000 ريال
1 سال
.app
5,550,000 ريال
1 سال
5,750,000 ريال
1 سال
5,750,000 ريال
1 سال
.tours
3,250,000 ريال
1 سال
3,350,000 ريال
1 سال
3,350,000 ريال
1 سال
.co
10,850,000 ريال
1 سال
11,150,000 ريال
1 سال
11,150,000 ريال
1 سال
.in
3,750,000 ريال
1 سال
3,950,000 ريال
1 سال
3,950,000 ريال
1 سال
.ir
180,000 ريال
1 سال
180,000 ريال
1 سال
180,000 ريال
1 سال
.co.ir
180,000 ريال
1 سال
180,000 ريال
1 سال
180,000 ريال
1 سال
.ac.ir
180,000 ريال
1 سال
180,000 ريال
1 سال
180,000 ريال
1 سال
.id.ir
180,000 ريال
1 سال
180,000 ريال
1 سال
180,000 ريال
1 سال
.sch.ir
180,000 ريال
1 سال
180,000 ريال
1 سال
180,000 ريال
1 سال

لطفا یک دسته‌بندی انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج‌ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه‌ای که دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج‌ها را بررسی کن

دامنه خود را به زیر مجموعه ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد! *

انتقال یک دامنه

* برخی از TLDها و یا دامنه‌هایی که به تازگی تمدید شده‌اند را شامل نمی‌شود