میزبانی سایتتان را با ما تجربه کنید. کافیست نام دامنه ای که مایل به ثبت یا انتقال هستید وارد کنید یا فقط سرویس هاستینگ سفارش دهید...


لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های خودکار به کار میرود.

TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.com 1 1,450,000 ريال 1,450,000 ريال 1,450,000 ريال
.net 1 2,050,000 ريال 2,050,000 ريال 2,050,000 ريال
.org 1 2,050,000 ريال 2,050,000 ريال 2,050,000 ريال
.info 1 2,250,000 ريال 2,250,000 ريال 2,250,000 ريال
.biz 1 2,250,000 ريال 2,250,000 ريال 2,250,000 ريال
.top 1 2,750,000 ريال 2,750,000 ريال 2,750,000 ريال
.co 1 6,250,000 ريال 6,250,000 ريال 6,250,000 ريال
.in 1 2,250,000 ريال 2,250,000 ريال 2,250,000 ريال
.ir 1 58,000 ريال 58,000 ريال 58,000 ريال
.co.ir 1 58,000 ريال هیچکدام 58,000 ريال
.ac.ir 1 58,000 ريال هیچکدام 58,000 ريال
.id.ir 1 58,000 ريال هیچکدام 58,000 ريال
.sch.ir 1 58,000 ريال هیچکدام 58,000 ريال


Language: