پیرو مشکلی که در سرور ویندوز INW5 می باشد کلیه کاربران تا 72 ساعت آینده از درج این خبر (30/09/1392) از فایلها و دیتابیس خود به صورت جداگانه نسخه پشتیبان (Backup) تهیه نمایند و در کامپیوتر شخصی خود نگهداری کنند، تا در صورت عدم برطرف شدن مشکل فایلهای شما از بین نرود.
کاربرانی که نمایندگی دارند موظف هستند برای سایتهای زیرمجموعه خود نیز بکآپ تهیه نمایند یا به مشتریان خود اطلاع دهند تا از سایتهایشان بکآپ گیری کنند.

لازم به ذکر است که یک نسخه از این اطلاعیه به پست الکترونیک کاربران هاستینگ ویندوز نیز ارسال شده است.


Sunday, December 22, 2013

« برگشت

Language: