سرور مجازی Vmware


پلن یک سرور مجازی
پلن دو سرور مجازی
پلن سه سرور مجازی
پلن چهار سرور مجازی
پلن پنج سرور مجازی
پلن شش سرور مجازی
پلن یک سرور مجازی (0 موجود است)
شروع از
180,000 ريال
ماهانه
فضای هارد دیسک 15 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه 300 گیگابایت
حافظه رم 256 گیگابایت
تعداد آی‌پی 1 عدد
پلن دو سرور مجازی (0 موجود است)
شروع از
250,000 ريال
ماهانه
فضای هارد دیسک 25 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه 500 گیگابایت
حافظه رم 512 گیگابایت
تعداد آی‌پی 1 عدد
پلن سه سرور مجازی (-1 موجود است)
شروع از
450,000 ريال
ماهانه
فضای هارد دیسک 50 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه 1000 گیگابایت
حافظه رم 1024 گیگابایت
تعداد آی‌پی 1 عدد
پلن چهار سرور مجازی (0 موجود است)
شروع از
650,000 ريال
ماهانه
فضای هارد دیسک 100 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه 2000 گیگابایت
حافظه رم 2048 گیگابایت
تعداد آی‌پی 1 عدد
پلن پنج سرور مجازی (0 موجود است)
شروع از
1,000,000 ريال
ماهانه
فضای هارد دیسک 150 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه 3000 گیگابایت
حافظه رم 3072 گیگابایت
تعداد آی‌پی 1 عدد
پلن شش سرور مجازی (0 موجود است)
شروع از
1,400,000 ريال
ماهانه
فضای هارد دیسک 300 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه 6000 گیگابایت
حافظه رم 4096 گیگابایت
تعداد آی‌پی 1 عدد


Language: