میزبانی وب ویندوز


پلن یک میزبانـی ویندوز
پلن دو میزبانی ویندوز
پلن سه میزبانی ویندوز
پلن چهار میزبانی ویندوز
پلن پنج میزبانی ویندوز
پلن یک میزبانـی ویندوز
250,000 ريال
سالانه
فضای هارد دیسک 250 مگابايت
پهناي باند ماهیانه 5 گيگابايت
کنترل پانل مديريت WebsitePanel
پلن دو میزبانی ویندوز
350,000 ريال
سالانه
فضای هارد دیسک 500 مگابايت
پهناي باند ماهیانه 15 گيگابايت
کنترل پانل مديريت WebsitePanel
پلن سه میزبانی ویندوز
450,000 ريال
سالانه
فضای هارد دیسک 1000 مگابايت
پهناي باند ماهیانه 30 گيگابايت
کنترل پانل مديريت WebsitePanel
پلن چهار میزبانی ویندوز
650,000 ريال
سالانه
فضای هارد دیسک 1500 مگابايت
پهناي باند ماهیانه 45 گيگابايت
کنترل پانل مديريت WebsitePanel
پلن پنج میزبانی ویندوز
850,000 ريال
سالانه
فضای هارد دیسک 2000 مگابايت
پهناي باند ماهیانه 60 گيگابايت
کنترل پانل مديريت WebsitePanel


Language:
LiveZilla Live Chat Software