میزبانی وب ویندوز


پلن یک میزبانـی ویندوز
پلن دو میزبانی ویندوز
پلن سه میزبانی ویندوز
پلن چهار میزبانی ویندوز
پلن پنج میزبانی ویندوز
پلن یک میزبانـی ویندوز (0 موجود است)
450,000 ريال
سالانه
فضای هارد دیسک 250 مگابايت
پهناي باند ماهیانه 5 گيگابايت
کنترل پانل مديريت WebsitePanel
پلن دو میزبانی ویندوز (0 موجود است)
550,000 ريال
سالانه
فضای هارد دیسک 500 مگابايت
پهناي باند ماهیانه 15 گيگابايت
کنترل پانل مديريت WebsitePanel
پلن سه میزبانی ویندوز (0 موجود است)
750,000 ريال
سالانه
فضای هارد دیسک 1000 مگابايت
پهناي باند ماهیانه 30 گيگابايت
کنترل پانل مديريت WebsitePanel
پلن چهار میزبانی ویندوز (0 موجود است)
950,000 ريال
سالانه
فضای هارد دیسک 1500 مگابايت
پهناي باند ماهیانه 45 گيگابايت
کنترل پانل مديريت WebsitePanel
پلن پنج میزبانی ویندوز (0 موجود است)
1,150,000 ريال
سالانه
فضای هارد دیسک 2000 مگابايت
پهناي باند ماهیانه 60 گيگابايت
کنترل پانل مديريت WebsitePanel


Language: