میزبانی وب لینوکس


پلن یک میزبانی وب
پلن دو میزبانی وب
پلن سه میزبانی وب
پلن چهار میزبانی وب
پلن پنج میزبانی وب
پلن شش میزبانی وب
پلن یک میزبانی وب
350,000 ريال
سالانه
فضای هارد دیسک 250 مگابایت
پهناي باند ماهیانه 5 گیگابایت
تعداد سایت قابل میزبانی 1 عدد
تعداد AddOn دامنه 0 عدد
کنترل پانل مديريت cPanel
پلن دو میزبانی وب
450,000 ريال
سالانه
فضای هارد دیسک 500 مگابایت
پهناي باند ماهیانه 15 گیگابایت
تعداد سایت قابل میزبانی 1 عدد
تعداد AddOn دامنه 1 عدد
کنترل پانل مدیریت cPanel
پلن سه میزبانی وب
550,000 ريال
سالانه
فضای هارد دیسک 1000 مگابایت
پهناي باند ماهیانه 30 گیگابایت
تعداد سایت قابل میزبانی 1 عدد
تعداد AddOn دامنه 2 عدد
کنترل پانل مدیریت cPanel
پلن چهار میزبانی وب (0 موجود است)
950,000 ريال
سالانه
فضای هارد دیسک نامحدود
پهناي باند ماهیانه نامحدود
تعداد سایت قابل میزبانی 1 عدد
تعداد AddOn دامنه 0 عدد
کنترل پانل مديريت cPanel
پلن پنج میزبانی وب (0 موجود است)
1,150,000 ريال
سالانه
فضای هارد دیسک نامحدود
پهناي باند ماهیانه نامحدود
تعداد سایت قابل میزبانی 1 عدد
تعداد AddOn دامنه 10 عدد
کنترل پانل مدیریت cPanel
پلن شش میزبانی وب (0 موجود است)
1,550,000 ريال
سالانه
فضای هارد دیسک نامحدود
پهناي باند ماهیانه نامحدود
تعداد سایت قابل میزبانی 1 عدد
تعداد AddOn دامنه نامحدود
کنترل پانل مدیریت cPanel


Language: