از تاریخ 23/12/2013 لغایت 30/12/2013 میلادی شماره تماس های سایت غیرفعال است و کلیه کاربران جهت مکاتبه و ارسال درخواستهایشان، از بخش پشتیبانی و یا ارتباط با ما میتوانند تماس حاصل نمایند. در این زمان ممکن است پاسخ به مسائل پشتیبانی و ایمیلها با تاخیر ارسال گردد که پیشاپیش عذرخواهی مینماییم. بخش سفارشات که به صورت آنی می باشد مثل سابق فعال و به محض پرداخت سرویس مورد نظر برای کاربر ارسال میگردد.


Saturday, December 21, 2013

« برگشت

Language: